Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender as principais diferentes de organización nas arquitecturas paralelas AP1
AP3
BP1
BP5
Entender os principais modelos de programación AP1
AP3
AP4
Aplicar os conocimientos adquiridos á implementación eficiente de aplicacións paralelas usando distintos modelos de programación AP2
AP5
BP2
BP6
BP10
CP1