Temas Subtemas
INTRODUCIÓN Economía e sociedade. Globalización e interdependencia
BLOQUE I: Concepto de pobreza, exclusión e desigualdade
I. Pobreza, exclusión e desigualdade.
I.1 Visión Teórica
I.2. Aspectos diferenciais dos conceptos de pobreza, exclusión e desigualdade.
BLOQUE II: A análise da pobreza, a exclusión e a desigualdade II. A análise da pobreza, a exclusión e a desigualdade
II.1 Indicadores e medidas
BLOQUE III: Investigación aplicada III. Identificación de grupos en risco de exclusión. Aspectos xerais.
III.1 Informes
III.2 Introdución á Investigación