Temas Subtemas
Modelos de investigación comunitaria e participativa
Contextualización epistemolóxica e metodolóxica da IAP: orixes e evolución
Principios da IAP
Experiencias de IAP en distintos contextos xeográficos e ámbitos de acción
Práctica metodolóxica da IAP Etapas fundamentais no proceso de IAP
Técnicas participativas da análise da realidade
Deseño dun proxecto de IAP
Comunicación e validación dos resultados
Dimensións de análise da participación en organizacións comunitarias
Categorías espazo-temporais: hábitat e espazo público
Dimensión relacional: convivencia, coexistencia e hostilidade
Dimensión dialóxica: a comunicación inter- e intra- institucional