Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Integra os coñecementos teóricos e metodolóxicos asimilados nun único traballo A1
A2
A3
A4
A5
A7
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B9
B11
B13
B17
B18
B19
B21
B23
B25
B26
B27
C1
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Facilita o desenvolvemento das habilidades críticas, analíticas e creativas do alumnado ao adaptar solucións e métodos estudados teóricamente a situacións reais de investigación A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B9
B11
B13
B17
B18
B19
B21
B25
B26
B27
C1
C3
C4
C6
C7
C8
Demostrar que o/a estudante de socioloxía está capacitado/a para desenvolver un traballo de investigación (práctica ou teórica) ou un proxecto profesional e, polo tanto, desenvolverse como profesional no mercado de traballo A5
A7
A9
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A23
A26
A27
A34
B1
B2
B3
B4
B11
B13
B17
B18
B19
B21
B23
B25
B26
B27
C3
C4
C6
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B9
B11
B13
B17
B18
B19
B21
B23
B25
B26
B27
C1
C3
C4
C5
C6
C7
C8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B13
B17
B18
C1
C3
B11
B13
B21
C1
C4
C6
C7
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B10
B11
B13
B17
B18
B19
B21
B23
C1
C3
C7