Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
As tarefas do/a director/a están desenvolvidas no Procedemento do TFG (http://www.sociologia.udc.es/images/curso_2015_2016/2015_07_Procedemento_TFG.pdf)