Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Dirección xeral Código 611507009
Titulación
Mestrado Universitario en Dirección e Administración de Empresas (2013)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía
Empresa
Coordinación
Martinez Fernandez, Valentin
Correo electrónico
valentin.martinez@udc.es
Profesorado
Casal Rodríguez, Bruno
González García, Isaías
Martinez Fernandez, Valentin
Correo electrónico
bruno.casal@udc.es
isaias.gonzalezg@udc.es
valentin.martinez@udc.es
Web
Descrición xeral Esta materia ten unha orientación eminentemente práctica. Preténdese que o estudante a través dunha dinámica de grupo desenvolva todas as competencias que un directivo debe despregar na súa actividade profesional. En particular, porase especial fincapé na integración de todos os aspectos da empresa (comerciais, produción, persoal, financeiro, etc.) na toma de decisións. Abórdase a materia desde unha visión sistémica da empresa.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Non se realizan cambios. 2. Metodoloxías * Metodoloxías docentes que se manteñen Mantéñense as mesmas *Metodoloxías docentes que se modifican Mantéñense as mesmas adaptadas á contorna de formación virtual. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado Levarase a cabo a través das seguintes ferramentas: correo electrónico, Moodle e Teams dacordo ás necesidades e aos propios requirimentos do alumnado. 4. Modificacións na avaliación No se efectúa ningunha; aínda que, adaptarase á contorna da formación virtual, mediante a utilización de plataformas como Moodle e Teams. Observacións de avaliación: Mantéñense os mesmos criterios que para a formación presencial, aínda que adaptados á contorna de formación virtual. Na segunda oportunidade os criterios de avaliación serán os mesmos que os aplicados na modalidade presencial, se ben adaptada a un entorno de formación virtual. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Non hai modificacións.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías