Bibliografía básica

A bibliografía será a correspondente as materias cursadas ao longo do grao

Bibliografía complementaria