Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados 50
Proba obxectiva 50
 
Observacións avaliación