Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Descrición
A atención personalizada sirve para o seguimiento da aprendizaxe de cada alumno por parte do profesor.

A través da tutoría, presencial ou virtual, o profesor aborda a resolución de dubidas, a orientación e estudo, así como o seguimiento e a supervisión de traballos.
As practicas de Anatomía ao realizarse con grupos reducidos tamén facilita a aclaración de dubidas de forma mais individual.