Metodoloxías
Sesión maxistral
Estudo de casos
Descrición
Fixaráse unhas horas de titorías para resolver as dudas relacionadas cos casos analizados en clase