Resultados de aprendizaxe Competencias do título
1.Coñecer e utilizar medios e recursos dixitais para a atención á diversidade tendo en conta perspectivas inclusivas. AP4
AP9
AP15
BM4
BM6
BM8
CM3
CM4
CM6
2. Ser capaz de analizar e avaliar recursos educativos para a atención ás necesidades específicas de apoio educativo na educación infantil e primaria. AP2
AP4
AP9
AP12
BM1
BM3
BM7
BM8
BM10
BM13
CM2
CM3
CM4
CM6
3. Deseñar recursos dixitais e multimedia para a atención á diversidade. AP5
AP7
AP8
AP15
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM10
BM12
BM13
CM1
CM3
CM6