Temas Subtemas
1. Alfabetización dixital e atención á diversidade. 1.1 A alfabetización dixital.
1.2 Análise de casos e reflexión sobre propostas inclusivas.
1.3 Sitios de referencia sobre recursos para a atención a diversidade.
2. Organización e xestión dos recursos no centro escolar para facilitar a súa disponibilidade e accesibilidade e difundir as bóas prácticas de uso de recursos para a inclusión educativa. 2.1 Ferramentas para a xestión e difusión de recursos para a atención á diversidade.
2.2 Redes de colaboración.
2.3 Entornos personais de aprendizaxe.
3. Selección, análise e avaliación de recursos xa elaborados para a atención á diversidade. 3.1 Modelos de análise de recursos educativos e para a atención á diversidade.
3.2 Análise e avaliación de recursos multimedia e/ou na rede para a atención á diversidade.
4. Deseño e creación de recursos dixitais para a atención á diversidade. 4.1 Ferramentas dixitais para a creación de recursos multimedia e/ou na rede para a atención á diversidade.
4.2 Creación de redes sociais.