Metodoloxías Descrición
Análise de fontes documentais Análise de documentos escritos, documentais e vídeos.
Discusión dirixida Debate sobre as fontes documentais analizadas.
Lecturas Análise de fontes escritas.
Prácticas a través de TIC Creación e análise de recursos para á atención a diversidade. Búsquedas na rede. Uso de ferramentas para a colaboración na rede e a elaboración de entonos personais de aprendizaxe.
Presentación oral Explicación ante os compañeiros/as e profesionais dos recursos seleccionados e creados.
Aprendizaxe servizo Selección e creación de recursos dixitais para responder as necesidades que nos presenten dende o Departamento de Orientación dun centro educativo.
Actividades iniciais Presentación da materia e os procesos de avaliación.