Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as estratexias e os procedementos que capaciten ao alumnado para o deseño de probas diagnósticas no campo das dificultades de aprendizaxe. AP6
AP9
BM1
BM5
BM7
BM8
BM10
Saber interpretar os resultados obtidos nas probas diagnósticas que se aplican ao campo das dificultades de aprendizaxe. AP6
AP9
AP11
BM5
BM7
BM8
BM11
BM12
CM1
CM6