Metodoloxías
Aprendizaxe colaborativa
Análise de fontes documentais
Estudo de casos
Descrición
Nestas actividades, os grupos disporán de 1h. de atención personalizada na aula para resolver as dúbidas que poidan xurdir durante o manexo de fontes e a resolución de problemas prácticos.