Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Portafolios do alumno
Descrición
Tanto as presentacións orais, coma os traballos ou tarefas realizados ao longo do curso, así como o portafolios, poden levar consigo a necesidade de atención personalizada en horario de titorías.
O alumnado non presencial poderá tamén recebir atención personalizada en horario de titorías, ou en caso de non poder asistir nese horario, concertar unha cita a través do correo electrónico ou do teléfono.