Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Intervención non farmacolóxica en demencias Código 653491017
Titulación
Mestrado Universitario en Xerontoloxía (Plan 2011)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
González-Abraldes Iglesias, Isabel
Correo electrónico
i.gonzalez-abraldes@udc.es
Profesorado
González-Abraldes Iglesias, Isabel
Millan Calenti, Jose Carlos
Correo electrónico
i.gonzalez-abraldes@udc.es
jose.millan.calenti@udc.es
Web
Descrición xeral en esta materia se estudiaranlas diferentes técnicas de intervención no farmacológicas en el ámbito del deterioro cognitivo.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Non se realizan cambios 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen Traballos tutelados e recensions bibliográficas Disposición na Plataforma Moodle dos presentacións e material complementario da materia *Metodoloxías docentes que se modifican Realización das Probas de resposta múltiple (1º e 2º oportunidade): realizarase online a través da plataforma Moodle 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado Moodle e Correo electrónico 4. Modificacións na avaliación Traballos tutelados:20% Recensions bibliográficas:20% Asistencia e participación en clase:5% Proba de resposta múltiple:55% Exame tipo test composto por 40 preguntas con catro respostas cada unha das cales unicamente unha será correcta. O exame realizarase online a través da plataforma Moodle *Observacións de avaliación: Para superar o exame o alumno deberá obter unha puntuación final do 50% do total, unha vez restados os puntos das falladas. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Sen modificacións
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías