Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Aprendizaxe servizo
Descrición
A atención personalizada farase, globalmente, mediante tutorías personalizadas directas e virtuais, individuais e grupais.