Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
O alumno utilizará as titorías para resolver as dudas que se lle poidan presentar no desenvolvemento dos traballos plantexados