Resultados de aprendizaxe Competencias do título
CE02 Coñecer e aplicar estratexias construtivas propias da arquitectura pasiva e bioclimática. AM2
AM39
BM7
BM17
BM18
BM22
BM28
CE40 Certificar a construción de vivendas pasivas mediante os procedementos de certificación existentes: PASSIVHAUS. AM40
BM1
BM4
BM22
BM26
BM27
BM28
BM30
BM31
BM32
BM33
CE02 Coñecer e aplicar estratexias construtivas propias da arquitectura pasiva e bioclimática. AM2
AM39
AM40
BM18
BM22
CM6
CM7
CM8
CE39 Proxectar aplicando os estándares para a construción de vivendas pasivas. BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM17
BM18
BM24
BM25
BM26
BM27
BM28
BM29
BM30
BM31
BM32
BM33
CE39 Proxectar aplicando os estándares para a construción de vivendas pasivas. AM2
AM39
AM40
BM12