Temas Subtemas
1. Introducción aos edificios nZEB e ao estándar Passivhaus
1.1 Edificios nZEB (ECCN)
1.2 Estándar Passivhaus
2. A ferramenta PHPP 2.1 PHPP sistemas pasivos
2.2 PHPP sistemas activos
3. Sistemas pasivos 3.1 Orientación
3.2 Forma
3.3 Soleamento
3.4 Illamento e masa térmica
3.5 Hermeticidade
3.6 Ventilación
4. Sistemas activos 4.1 Resumen sistemas activos
4.2 Sistemas de ventilación
5. Pontes térmicas 5.1 Pontes térmicas e PHPP
5.2 Estudio de solucions construtivas
6. Casos prácticos 6.1 Casos prácticos
6.2 Exemplo de construción