Materias que se recomenda ter cursado previamente
Principios da avaliación e a certificación da sostibilidade na edificación/670526008
Estratexias construtivas en arquitectura pasiva e bioclimática/670526010

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Metodoloxías de certificación de sostibilidade na edificación (Breeam. Leed. Verde)/670526015

Materias que continúan o temario

Observacións