Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e saber avaliar o comportamento térmico/mecánico a fatiga dos materiais AI1
AI7
BI2
BI4
BI7
CI6
CI8
Coñecer e saber avaliar o comportamento térmico/mecánico a fatiga dos materiais AI7
AI8
BI7
BI10
BI13
CI6
CI7
CI8
Coñecer e cuantificar os danos provocados pola fatiga termomecánica nos materiais AI1
AI7
AI8
BI7
BI10
BI13
CI2
CI6
Coñecer e cuantificar os danos provocados pola fatiga termomecánica nos materiais AI1
AI7
AI8
BI2
BI4
BI13