Temas Subtemas
Os bloques ou temas seguintes desenrolan os contidos establecidos na ficha da Memoria de Verificación, que son: 1. Introdución básica da fatiga: Resistencia a fatiga. Parámetros de tensión por fatiga. Cargas por fatiga.
2. Fatiga Mecánica: Ensaios de fatiga. Curvas de resistencia. Factores que afectan á vida da fatiga.
3. Fatiga Térmica: Tensións e deformacións térmicas. Propagación e crecemento de gretas. Cambios microestructurais.
1. Introducción á mecánica da fractura 1.1. Fractura
1.2. Fatiga
1.2.1. Curvas tensión-deformación
1.3. Creep
2. Conceptos da fatiga 2.1. Parámetros de fatiga
2.2. HCF
2.3. LCF
2.4. Ecuación de Paris
3. Fatiga térmica 3.1. Tensións e deformacións térmicas
3.2. Propagación e crecemento de fendas
4. Fatiga en materiales complexos 4.1. Fatiga en materiales complexos
4.2. Análise termomecánica e dinámica mecánica