Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade de implementación de metodos numéricos aplicados a medios continuos. BM1
BM3
BM5
BP1
CM2
CM3
CM7
CM12
CM13
Capacidade para desenvolver estudos e casos fundamentais de hidrodinámica e análise structural modelados mediante PDEs elípticas BM1
BM3
BM5
BP1
CM2
CM3
CM7
CM12
CM13