Resultados de aprendizaxe Competencias do título
1. Adquirir o coñecemento teórico e práctico do funcionamento e da aplicación dos elementos hidráulicos e pneumáticos industriais B5
B7
B9
2. Cálculo, dimensionamento e selección dos elementos hidráulicos e pneumáticos B5
B7
B9
3. Desenvolvemento e interpretación analítica de esquemas e planos B5
B7
B9
4. Coñecer e estudar aplicacións prácticas no sector industrial B5
B7
B9