Temas Subtemas
UNIDADE DIDÁCTICA I: FUNDAMENTO, DESCRICIÓN E REPRESENTACIÓN DOS SISTEMAS OLEOHIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS
1º INTRODUCIÓN E FUNDAMENTO DA OLEOPNEUMÁTICA

2º COMPOÑENTES E REPRESENTACIÓN DOS SISTEMAS OLEOPNEUMÁTICOS.


UNIDADE DIDÁCTICA II: TECNOLOXÍA DOS SISTEMAS OLEOHIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS 3º VÁLVULAS DIRECCIONAIS.

4º VÁLVULAS ANTIRRETORNO.

5º VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN.

6º VÁLVULAS REGULADORAS DE CAUDAL.

7º FONTES DE ENERXIA OLEOPNEUMÁTICA

8º MOTORES ROTATIVOS E ACTUADORES LINEAIS E OSCILANTES

9º ACUMULADORES HIDRÁULICOS
UNIDADE DIDÁCTICA III: ESTUDO DE APLICACIÓNS INDUSTRIAIS DE SISTEMAS OLEOHIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS. 10º DESCRICIÓN E FUNDAMENTOS DA TÉCNICA DE MANDO

11º ESTRUTURA E ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS OLEOPNEUMÁTICOS INDUSTRIAIS.


Nota: As tres unidades didácticas coas súas subtemas desenvolven os contidos establecidos na Memoria de Verificación