Metodoloxías
Solución de problemas
Traballos tutelados
Prácticas de laboratorio
Descrición
Serán clases participativas e de traballo individual e en grupo. Ademais das titorías presenciais empregarase os recursos web: correo, chat, videoconferencia e plataformas web de traballo grupo para dispoñer dunha atención personalizada.