Resultados de aprendizaxe Competencias / Resultados do título
Comprender o concepto de saude e identificar e analizar os factores determinantes da saúde (biolóxicos, ambientais, estilos de vida, e sistemas sanitarios). A29
A30
B1
B16
B20
C8
C10
C11
C12
Describir a evolución histórica da saude pública e a enfermaría comunitaria A30
A33
B3
B6
B24
C6
Desenvolver habilidades para identificar, analizar e interpretar datos estadísticos referidos a estudos poblacionais. A31
A32
B1
B20
C4
C6
C8
C11
C12
Describir as características e os obxetivos dos distintos tipos de estudos epidemiolóxicos. Técnicas e instrumentos de recollida de datos. A31
A32
B1
B3
B6
B10
C4
C8
C11
Describir a epidemioloxía das enfermidades transmisibles e non transmisibles na comunidade. A29
A30
A31
A32
C10