Temas Subtemas
A SAUDE E OS SEUS FACTORES DETERMINANTES - Aproximacións ao concepto de saúde

- Factores determinantes da saúde:
Biolóxicos
Ambientais
Estilo de vida
Sistema sanitario

- Repercusion na saúde individual, familiar e comunitaria
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA E XERALIDADES DA SAÚDE PÚBLICA E ENFERMARÍA COMUNITARIA
- Concepto e funcións da saúde pública. A saúde pública en España.
- Funcións e actividades da Saúde pública:
--- A promoción da saúde e a súa axenda internacional. Papps
--- A prevención da enfermidade. Niveis e tipos.
- Da enfermaría de saúde pública a enfermaría comunitaria. Situación actual.
- As enfermeiras especialistas en enfermaría comunitaria.
- A enfermeira comunitaria de enlace. Conecta 72.
- A comunidade como suxeito de atención da enfermeira comunitaria.
- O diagnóstico de saúde na comunidade e a planificación sanitaria para enfermeiros comunitarios.
DEMOGRAFIA SANITARIA - Estadísticas demográficas.

- Poboacións e modelos de crecemento.

- Interese para os profesionais de enfermaria comunitaria.
EPIDEMIOLOXIA CLÍNICA - Epidemioloxía de saúde pública. Método epidemiolóxico e aplicacións da epidemioloxía. Vixiancia epidemioloxica

- Coidados de enfermaría baseados na evidencia.

- Epidemioloxía aplicada aos problemas de saúde máis prevalentes. Interese para os profesionais de enfermaría.