Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Sesión maxistral
Solución de problemas
Descrición
A atención personalizada permite adecuar o estudio ao nivel de coñecementos e competencias de cada estudante. Dirixir persoalmente cada estudante optimiza o tempo adedicado ao estudio e permite rectificar erros conceptuais.