Metodoloxías
Solución de problemas
Prácticas de laboratorio
Sesión maxistral
Descrición
Orientar o alumno nos puntos básicos, dando unha visión estructurada da asignatura
Realizar experiencias prácticas que sirvan para contrastar los conocimientos teóricos adquiridos, e tutorias individuais o en grupo para o apoio.