Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Definir un problema e identificar as restricións na análise e deseño dos accionamiento das máquinas eléctricas. Coñece as características de materiais e equipos relacionados co deseño de accionamiento de máquinas eléctricas. Ten habilidades de traballo en laboratorio e en talleres. A1
A4
A5
A25
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C3
C5