Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Descrición
Realízase nas correspondentes tutorias, onde a iniciativa do alumno resólvense, ou aclaran as posibles dúbidas.
En practícalas de laboratorio o alumno deberá resolver e explicar os diferentes casos que se lle expoñan.