Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Desenvolvemento, redacción e presentación de proxectos e traballos indivualmente e
en equipo.