Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Os traballos a realizar na empresa quedarán establecidos no programa formativo e irán ditrixidos a que o alumnado alcance as competencias establecidas na materia.