Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2019/20
Subject (*) Integrative Programming Code 614G01049
Study programme
Grao en Enxeñaría Informática
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Third Optional 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría de Computadores
Coordinador
Rodríguez Álvarez, Gabriel
E-mail
gabriel.rodriguez@udc.es
Lecturers
Andrade Canosa, Diego
Horro Varela, Marcos
Rodríguez Álvarez, Gabriel
E-mail
diego.andrade@udc.es
marcos.horro@udc.es
gabriel.rodriguez@udc.es
Web
General description Unha organización empresga un gran número de diversas tecnoloxías para a realización de diferentes tarefas. Estas tecnoloxías deben ser capaces de comunicarse e cooperar unhas con outras. Así, un compoñente clave para a disciplina das TI é a integración de aplicacións e sistemas. Esta asignatura explorará os diferentes tipos de linguaxes de programación e o seu uso apropiado, así como o uso de linguaxes de scripting, arquitecturas, interfaces de aplicación e prácticas de programación que facilitan a xestión, integración e seguridade dos sistemas que dan soporte a unha organización.
Contingency plan
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.