Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Traballo Fin de Mestrado (TFM) Código 652511210
Titulación
Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Prerrequisitos
Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Pedagoxía e Didáctica
Psicoloxía
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Baña Castro, Manuel
Barca Enríquez, Eduardo
Castro Rodríguez, Mª Montserrat
Digon Regueiro, Alba Patricia
Espiñeira Bellon, Eva Maria
Fernández Fernández, Pilar
Fernandez Mendez, Juan Carlos
Garcia Real, Teresa Juana
Gonzalez Sanmamed, Mercedes
Losada Puente, Luisa
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Mendiri Ruiz de Alda, Paula Maria
Nuñez Mayan, Maria Teresa
Rebollo Quintela, Nuria
Ríos de Deus, María Paula
Rivas Barros, Isabel
Rodriguez Martinez, Susana
Torres Santomé, Jurjo
Vieiro Iglesias, Maria del Pilar
Correo electrónico
m.bcastro@udc.es
e.barcae@udc.es
maria.castror@udc.es
patricia.digon@udc.es
eva.espineira@udc.es
mariapilar.fernandez@usc.es
juan.carlos.fernandez.mendez@udc.es
teresa.greal@udc.es
mercedes.gonzalez.sanmamed@udc.es
luisa.losada@udc.es
jose.malheirog@udc.es
paula.mendiri@udc.es
teresa.nunez.mayan@udc.es
nuria.rebollo@udc.es
paula.rios.dedeus@udc.es
isabel.rivas@udc.es
susana.rodriguez1@udc.es
jurjo.torres@udc.es
pilar.vieiro@udc.es
Web http://http://www.educacion.udc.es/index.php?pagina=table&id_titulacion=500
Descrición xeral Consultar Regulamento na dirección web do Mestrado
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías