Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2019/20
Subject (*) Community Nursing I Code 661G01014
Study programme
Grao en Enfermaría
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Second Obligatory 6
Language
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department
Coordinador
Gómez Besteiro, María Inmaculada
E-mail
maria.gomez.besteiro@udc.es
Lecturers
Gómez Besteiro, María Inmaculada
E-mail
maria.gomez.besteiro@udc.es
Web
General description O desenvolvemento da asignatura debe familiarizar os estudantes co método epidemiolóxico para utilizalo a cotio como instrumento de traballo na análise, planificación e realización das súas actividades de cuidados (promoción, prevención, diagnósticas, curativas e de investigación). Especialmente contextualizado no ámbito poblacional co estudo dos grandes problemas de salud que afectan as nosas comunidades.
Contingency plan
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.