Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2019/20
Subject (*) Audiovisual Heritage and Documentation Code 710521029
Study programme
Mestrado Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Humanidades
Coordinador
Fernandez Travieso, Carlota
E-mail
carlota.ftravieso@udc.es
Lecturers
Fernandez Travieso, Carlota
E-mail
carlota.ftravieso@udc.es
Web http://http://pdi.udc.es/es/File/Pdi/4S46G
General description 1. Dotar ao alumnado de recursos teóricos e prácticos para realizar a documentación audiovisual, ensinaráselles a ponderar os recursos e fontes a analizar e evaluar a calidade da información e a extraer rendabilidade socioeconómica dos fondos documentais. 2. Asi mesmo se lles fará ver a importancia da escolla e conservacións dos documentos audiovisuais e que esos fondos constiúen un ben patrimonial tanto para os medios de comunicación como empresas privadas ou públicas, como para o conxunto da sociedade.
Contingency plan
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.