Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2019/20
Subject (*) Ship Behavior and Maneuverability Code 730496204
Study programme
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
Second Obligatory 5
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinador
Miguez Gonzalez, Marcos
E-mail
marcos.miguez@udc.es
Lecturers
Lago Rodriguez, Fernando
Miguez Gonzalez, Marcos
E-mail
f.lago@udc.es
marcos.miguez@udc.es
Web
General description Nesta materia pretendese acadar tanto os coñecementos teóricos como prácticos que permitan ó alumno realizar a análise de maniobrabilidade e comportamento na mar, baixo a acción de distintas excitacións externas, de buques e artefactos, incluíndo ademáis, o estudo dos requisitos normativos que son de aplicación nestos dous ámbitos
Contingency plan
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.