Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Clinical Placement VI Code 750G01030
Study programme
Grao en Enfermaría
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Fourth Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Saúde
Coordinador
Piñón Díaz, María Josefa
E-mail
maria.j.pinon.diaz@udc.es
Lecturers
Martínez Cagiao, Ana María
Piñón Díaz, María Josefa
E-mail
ana.mcagiao@udc.es
maria.j.pinon.diaz@udc.es
Web http://moodle.udc.es
General description Integrar os coñecementos, habilidades e actitudes da enfermaría para dar atención á muller durante o seu ciclo reprodutivo en diferentes situacións de saúde, baseados en principios e valores profesionais, competencias de comunicación, asistencial, razoamento clínico, xestión clínica e xuízo crítico
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.