Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Technical Office (Dual Formation) Code 770G02139
Study programme
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Fourth Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Industrial
Coordinador
López Vázquez, José Antonio
E-mail
jose.lopez@udc.es
Lecturers
López Vázquez, José Antonio
E-mail
jose.lopez@udc.es
Web
General description O estudante coñecerá a estrutura organizativa da Oficina Técnica e as funcións propias desta nunha contorna real (empresa), dedicando unha especial atención á elaboración, documentación e xestión de proxectos no ámbito da enxeñaría industrial.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos Non se realizarán modificacións. 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen Traballos tutelados. Continuarase co desenvolvemento dos traballos de xeito non presencial dentro das datas previstas. No caso de que non sexa factible a realización dos traballos asignados, substituiranse por outras actividades acordadas entre os titores e o estudante. *Metodoloxías docentes que se modifican Non se realizarán modificacións 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado As titorías realizaranse a través de Teams, Moodle e correo electrónico segundo a necesidade dos estudantes. 4. Modificacións na avaliación Non hay modificacións *Observacións de avaliación: 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Non hai modificacións
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.