Guía DocenteCurso
Facultade de Dereito
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Dereito
 Asignaturas
  Dereitos Reais
Abrir nova vista Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Dereitos Reais Código 612G01027
Titulación
Grao en Dereito
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Privado
Coordinación
Busto Lago, José Manuel
Correo electrónico
jose.busto.lago@udc.es
Profesorado
Busto Lago, José Manuel
Collado Rodríguez, Noelia
Raposo Arceo, Juan Jesus
Sande García, Pablo
Correo electrónico
jose.busto.lago@udc.es
noelia.collado@udc.es
juan.raposo.arceo@udc.es
p.sande.garcia@udc.es
Web http://http://www.dereito.udc.es/
Descrición xeral A materia denominada no Plano de estudos que cursan os/as alumnos/as do Grado en Dereito, así coma os/as do Programa de simultaneidade dos Graos en Dereito e en Administración de Empresas (ADE); que se imparte na UDC coa denominación «Dereitos reais», está integrada, nos seus contidos, polo estudo do que sería a segunda parte do chamado «Dereito Patrimonial» (parte do Dereito Privado que estuda os deritos subxectivos de contido patrimonial ou cun contido económicamente avaliable ou valor no mercado), a primeira parte está constituida polo estudo dos dereitos obrigacionais e do Dereito da contratación. O tráfico económico dos bens e dereitos supón a existencia de puntos de partida e de chegada, de modo que, o lado da dinámica económica, coexiste unha situación estática dos bens e dos dereitos con valor patrimonial ou económico. Precisamente o obxecto de atención de esta parte do Dereito Patrimonial está constituído polo estatuto xurídico -estático- dos bens económicos: problemas de titularidad, de extensión e límites dos poderes do propietario, de extensión e límites dos dereitos que atribúen facultades de xestión, de explotación e de utilización daqueles bens a suxeitos distintos do titular dominical. O/A alumno/a ten que ser consciente de que a organización dos dereitos dominicais se presenta como unha solución político-económica dada ás cuestions que suscita a organización e a explotación dos recursos naturais, da organización e explotación da terra, o urbanismo, a protección do patrimonio cultural, o mercado inmobiliario e financiero, etc. Por esta razón as normas básicas desta materia atopanse na CE de 1978: O art. 33 da CE recoñece a propiedade privada, o tempo que precisa que a función social delimita o seu contido. Ademais das liñas primarias do sistema que se atopan no Texto Constitucional, é o Código Civil o corpo normativo esencial nesta materia. En particular, o seu Libro II (arts. 333 y ss) está destinado á regulación dos bens, da propiedade e das súas modificacións, ocupándose o seu Libro III da adquisición e da transmisión da propiedade. Tamén o Libro IV –obxecto fundamental de estudo en Dereito Patrimonial I- ten que ser tomado en consideración, en canto contempla, baixo o aspecto contractual, determinados dereitos de explotación sobre bens alleos (arrendamentos, parcerías,...), así como os dereitos reais de garantía (anticresis, hipoteca e prenda). Pero o CC conten unha pequena parte da regulación das materias que constitúen o obxecto desta materia, en tanto que deben ser tidas en conta numerosas leis especiais: a Lei Hipotecaria e o seu Regulamento, as Leis sobre réxime de solo –estatais e autonómicas-, as leis reguladoras do estatuto xurídico da propiedade rústica, así como as reguladoras dos bens de dominio público -en especial a Lei de Patrimonio das Administracións Públicas- e determinados dereitos reais (v.gr., aproveitamento por turno de bens inmobles de uso turístico, dereito de superficie, hipoteca mobiliaria e prenda sen desprazamento da posesión, etc.). Atopándonos nunha Facultade de Dereito ubicada na Comunidade Autónoma galega, non podía descoñecerse o estudo do Dereito civil patrimonial propio de Galicia. Tense optado pola súa exposición e estudo no seo de cada institución (comunidades de bens, relacións de veciñanza, servidumes, retractos, ...) e non por un estudo separado ou independente do mismo. A este propósito deben terse en conta dúas Leis fundamentais: a Lei 2/2006, de 14 de xuño, de Dereito Civil de Galicia -en canto ós seus contidos en materia de comunidades de bens, relacións de veciñanza e determinados dereitos reais (servidume de paso, retracto de graciosa e outros dereitos de adquisición preferente de orixe legal)- e a Lei 13/1989, de 10 de outubro, de montes veciñais en man común.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos: Os contidos da Guía docente serán os mesmos no caso de ter que facer fronte a continxencias que impidan a docencia presencial, tanto durante todo o curso, coma nunha parte do mesmo. 2. Metodoloxías: *Metodoloxías docentes que se manteñen: - Realización e resolución con periodiciadade semanal de supostos prácticos, que se porán a disposición dos alumnos a través de Moodle. *Metodoloxías docentes que se modifican: - As aulas de docencia presencial expositiva substituiranse por docencia a través da aplicación Teams e pola puesta a disposición dos alumnos de materiais adicionais para preparar cada Lección do temario, a través de Moodle. 3. Mecanismos de atención personalizada ó alumnado: - As titorías colectivas ou grupais realizaranse a través da plataforma Teams e as titorías individuais a través do uso do correo electrónico. 4. Modificacións na avaliación: - A avaliación tanto das actividades prácticas avaliables, coma da proba final de avaliación, realizaranse mediante a posta a dispor dos alumnos dos casos prácticos e da proba final, respectivamente, a través de Moodle e coa conexión simultánea a través da aplicación Teams. *Observacións de avaliación: - No seu caso, o Profesor responsable do Grupo poderá substituir a proba final de avaliación consistente na resolución de casos prácticos e de cuestións para argumentar e razoar, por outro tipo de proba que se poda realizar on-line. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía - A bibliografía recomendada será completada con materiais que o Profesor responsable da materia poña o dispor dos alumnos utilizando a plataforma de ensino virtual Moodle.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes