Guía DocenteCurso
Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Náutica e Transporte Marítimo
 Asignaturas
  Hixiene Naval e Riscos Laborais
Abrir nova vista Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Hixiene Naval e Riscos Laborais Código 631G01104
Titulación
Grao en Náutica e Transporte Marítimo
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Saúde
Coordinación
Bouza Prego, Maria angeles
Correo electrónico
maria.prego@udc.es
Profesorado
Bouza Prego, Maria angeles
Correo electrónico
maria.prego@udc.es
Web
Descrición xeral Establecer uns coñecementos moi básicos da anatomía e fisioloxía humana así como das patoloxías máis frecuentes que se poden atopar a bordo dun buque. Igualmente trátase de formar aos alumnos no coñecemento dos primeiros auxilios #ante un accidente. En ambos os casos tense en conta as particularidades do medio en que desenvolven o seu traballo. O presente programa reflicte os requirimentos esixidos por BOE para a Formación Sanitaria da Xente do Mar, a cal di textualmente: O artigo 9 do Convenio 164 da Organización Internacional do Traballo, sobre a protección da saúde e a asistencia médica da xente do mar, de 1987, establece que as persoas encargadas da asistencia médica a bordo que non sexan médicos, deberán realizar satisfactoriamente un curso aprobado pola autoridade competente de formación teórica e práctica en materia de asistencia médica, establecendo unha formación elemental e outra do máis alto nivel en función da tonelaxe do buque e do tempo de demora á obtención dunha asistencia médica cualificada. A este respecto, o Real Decreto 258/1999, do 12 de febreiro, polo que se establecen condicións mínimas sobre a protección da saúde e a asistencia médica dos traballadores do mar (BOE do 24 de febreiro) regula determinadas materias básicas en relación coa protección sanitaria dos traballadores do mar: os contidos das caixas de primeiros auxilios a bordo das embarcacións, incluída a Guía sanitaria a bordo, as instalacións mínimas sanitarias a bordo dos buques, a formación sanitaria obrigatoria dos tripulantes e a designación do Centro Radio-Médico do Instituto Social da Mariña como centro de asistencia sanitaria permanente á frota. Con posterioridade a Orde PRE/646/2004, do 5 de marzo, establece os contidos mínimos dos programas de formación sanitaria específica e as condicións para a expedición e homologación do certificado de formación sanitaria dos traballadores do mar. Créanse dous certificados de formación sanitaria para os traballadores do Mar: Formación Sanitaria Específica Inicial: É o equivalente á formación en primeiros auxilios a bordo establecida na regra VI/4 apartado 2 do Anexo I da Directiva 2001/25/CE relativa ao nivel mínimo de formación en profesións marítimas (Regra VI/4-2 do STCW-78/95, sección A-VI/4-1). Están obrigados a estar en posesión deste certificado:Todos os oficiais encargados da garda en cámara de máquinas. Os capitáns, patróns e oficiais que haxan de encargarse da garda de navegación en embarcacións obrigadas a levar a caixa de primeiros auxilios C, segundo o disposto no Real Decreto 258/1999, do 12 de febreiro. Formación Sanitaria Específica Avanzada: Equivale á formación en coidados médicos a bordo establecida na regra VI/4 apartado 1 do Anexo I da Directiva 2001/25/CE relativa ao nivel mínimo de formación en profesións marítimas (Regra VI/4-1 do STCW-78/95, sección A-VI/4-2). Obrigatorio para: Os capitáns, patróns e oficiais que haxan de encargarse da garda de navegación en buques obrigados a levar a Caixa de primeiros auxilios A ou B, segundo o disposto no Real Decreto 258/1999, do 12 de febreiro. Artigo 15.- Expedición e homologación do Certificado de Formación Sanitaria. 1. O Ministerio de Fomento, a través da Dirección Xeral da Mariña Mercante, e o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, a través do Instituto Social da Mariña, fixarán conxuntamente as condicións para a expedición e homologación do Certificado de Formación Sanitaria. Con todo respecto a os títulos náutico-pesqueiros as condicións fixaranse conxuntamente entre os Ministerios antes citados e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a través da Secretaría Xeral de Pesca Marítima. 2. Así mesmo, devanditos Organismos de maneira conxunta e no ámbito das súas competencias, determinarán as condicións que deben cumprir os centros públicos e privados que pretendan impartir ensinos para a obtención do mencionando certificado de formación sanitaria. 3. Non obstante o disposto nos apartados 1 e 2 anteriores, expedirase o correspondente Certificado de Formación Sanitaria a quen superase as materias ou módulos profesionais de formación sanitaria que formen parte dos contidos dos plans de estudo citados no artigo 12 deste Real Decreto. O cal di textualmente: Artigo 12.- Inclusión da formación sanitaria nos plans de estudo. As Administracións públicas competentes establecerán as medidas adecuadas para que nos plans de estudo conducentes á obtención dos títulos académicos universitarios e de formación profesional no ámbito marítimo, inclúase o ensino da formación sanitaria.
Plan de continxencia Plan de continxencia ( Adaptacións que se levarán a cabo na docencia e na avaliación, no caso de enfrontarse a un escenario de non presencialidade por un novo abrocho dá pandemia) . 1. MODIFICACIÓN NOS CONTIDOS: Non se realizaron cambios nos contidos 2. METODOLOXÍAS: • Docencia expositiva a través de Teams das clases de Grupo Único e de Grupos G (medianos) • Docencia das clases de Grupos R (grupos reducidos): Nelas os alumnos aprenden distintas técnicas sanitarias como pode ser tomar a tensión arterial, poñer inxeccións, realización de suturas, etc.Ao non poder realizar esas prácticas, explicaranse estas técnicas a través de Teams usando como apoio das explicacións Power Point e vídeos. A todos os alumnos que reciban as prácticas por este sistema, ofreceráselles a posibilidade de realizalas de forma presencial unha vez sexa posible aínda que superasen a materia e non estean matriculados dela O cómputo de asistencias soamente realizarase respecto a as sesións que houbo de docencia presencial. No momento en que se pase a docencia telemática desaparece a obrigatoriedade de asistencia a clase, é dicir, non será obrigatorio conectarse telemáticamente ás clases. 3. MECANISMOS DE ATENCIÓN PERSONALIZADA AO ALUMNADO: a) Ferramenta: Titorías a través de Teams. Segundo o calendario de titorías que se estableza para o curso 2020 - 2021 b) Correo electrónico: Todos os días da semana (excepto sábados e domingos) e responderáselles nun prazo non superior a 24 horas 4. M0 DIFICACIÓN NA AVALIACIÓN: 1ª OPORTUNIDADE -a) Proba de avaliación continua da parte correspondente aos grupos únicos : 60% Será unha proba tipo test a través de Teams - b) Proba de avaliación continua da parte correspondente aos grupos medianos:20% Será unha proba tipo test a través de Teams - c) Proba de avaliación continua da parte correspondente ás prácticas de “laboratorio” 20%. Memoria de prácticas. Observacións de avaliación: A cualificación final calcularase sumando a obtida en cada unha das partes. EXAME FINAL: Terán que acudir ao EXAME FINAL aqueles alumnos que: - Ao realizar a suma das cualificacións dos distintos apartados non cheguen á cualificación de 5. No exame final examinaranse da parte en que teñan a cualificación máis baixa. A cualificación final será a suma da cualificación obtida nesta proba coas obtidas nas partes da avaliación continua ás que non se tivo que presentar. - Non se presentaron a algunha das partes da avaliación continua. Serán examinados das partes a que non se presentaron. A cualificación final será a suma da cualificación obtida nesta proba coas obtidas nas partes da avaliación continua ás que non se tivo que presentar. -Non se presentaron á avaliación continua. En tal caso a metodoloxía será a seguinte: -a) Proba de avaliación da parte correspondente aos grupos únicos e medianos: 80%. Proba tipo test a través de Teams - b)-Proba de avaliación continua da parte correspondente ás prácticas de “laboratorio” 20% .Realizarán un traballo no cal describirán as distintas técnicas sanitarias cuxas competencias haberían de adquirir nas prácticas clínicas 2ª OPORTUNIDADE: Terán que presentarse a ela aqueles alumnos que: - Na 1ª Oportunidade non alcanzasen a cualificación de 5 nin a través da avaliación continua nin no exame final. No exame final examinaranse da parte en que teñan a cualificación máis baixa. A cualificación final será a suma da cualificación obtida nesta proba coas obtidas nas partes da avaliación continua ás que non se tivo que presentar. -Non se presentaron á 1ª Oportunidade. En tal caso a metodoloxía será a seguinte: -a)- Proba de avaliación continua da parte correspondente aos grupos únicos e medianos: 80% . Será unha proba tipo test a través de Teams - b)- Proba de avaliación continua da parte correspondente ás prácticas de “laboratorio” 20%. Realizarán un traballo no cal describirán as distintas técnicas sanitarias cuxas competencias haberían de adquirir nas prácticas clínicas 5. MODIFICACIÓNS DÁ BIBLIOGRAFÍA OU WEBGRAFÍA • Proporcionouse aos alumnos todos os apuntamentos da materia a través de Teams e de Moodle • Guía Sanitaria a bordo: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/trabajadores/trabajadoresmar/35300/35399
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes