Guía DocenteCurso
Escola Universitaria de Relacións Laborais (C)
Guía Provisional
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Coruña)
 Asignaturas
  Dereito do Traballo II
Abrir nova vista Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Dereito do Traballo II Código 660G01012
Titulación
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Coruña)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Coordinación
Munín Sánchez, Lara María
Correo electrónico
l.munin@udc.es
Profesorado
Munín Sánchez, Lara María
Correo electrónico
l.munin@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral Nesta materia estúdanse, o contrato de traballo e a relación que xorde deste nos seus principais aspectos que abranguen tanto a súa orixe, coma o seu contido, modificación e extinción e unha referencia ás denominadas relacións laborais especiais.
Plan de continxencia PREVISIÓNS PLAN CONTINXENCIA: 1. Modificacións nos contidos: Non se prevén modificacións. 2. Metodoloxías: Mantense as metodoloxías da asignatura : Sesión maxistral-ainda que se sustituirá a presencialidade pola docencia e exposición virtual a través de plataforma Teams ou similar que habilite o centro no seu horario habitual. - Portafolios do alumno: manténse a súa consideración como conxunto de traballos, prácticas e tarefas de calquera índole realizadas e entregadas polo alumno durante o cuatrimestre conforme a os criterios sinalados polo profesor. Nas devanditas tarefas combinaránse igualmente metodoloxías diversas como o estudo de casos , análise de fontes documentais etc. pero excluíndo calquera modalidade que requira presencialidade e empregándose para todas elas a plataforma moodle. - Proba obxectiva: manterase a proba obxectiva e a súa porcentaxe de valoración no conxunto da asignatura mais realizarase empregando a plataforma Moodle. - tanto para o cuestionario test como para o supuesto práctico no seu caso. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado: empregarase ademáis do correo electrónico diario a requerimento do alumno segundo ás súas necesidades, a plataforma habilitada a tal efecto polo centro no horario habitual de tutorías da asignatura. 4. Modificacións na avaliación Non se contemplan cambios no sistema de avaliación, toda vez que o modelo deseñado pode manterse nestas circunstancias coa única salvedade do medio empregado para a realización das probas que se sustituirá polo uso da plataforma moodle tanto para a parte teórica como para a parte práctica. En consecuencia: - Para a cualificación da materia atenderase a todas as prácticas e traballos realizados durante o cuatrimestre ( entregados por Moodle dentro do plazo establecido) , así como á proba obxectiva ou traballo final ( a realizar la fecha que se indique ) que servirá como revisión de conceptos teóricos. - A proba obxectiva consistirá nun cuestionario con aproximadamente 20 preguntas, que tamén debe ser entregado a través da plataforma Moodle, no tempo permitido para este propósito. -) A nota final obterase do seguinte xeito: A media do conxunto de prácticas ou traballos (excepto a práctica final) representará o 60% da puntuación total. A práctica final representará o 40% restante da nota. - Os alumnos que tendo dispensa manifestaran a opción pola proba final única, ( e non pola evaluación continua ) deberán realizar a práctica final do mesmo xeito que o resto de alumnos e a maiores una tarefa consistente nun caso práctico que se subirá á plataforma Moodle, correspondendo a ésta o 60% da nota total e o 40% á práctica final (test) - A nota ou nota total comunicaráselle a cada estudante indicando asi mesmo, a data e os medios virtuais a empregar para a revisión e reclamacións. - os alumnos que non superasen o curso nesta primeira oportunidade, deberán realizar a proba prevista para a segunda oportunidade na data fixada no calendario do centro, que consistirá en realizar e entregar no plazo que se indique, unha tarefa de cuestionario.a través de moodle. A proba representará o 40% da puntuación total, o 60% restante consistirá realización dunha tarefa que se subirá tamén á plataforma moodle para a su entrega na data especificada. Os alumnos que durante a evaluación continua (ou os de dispensa) que superaran a parte práctica, conservarán a súa puntuación neste apartado, quedando dispensados da realización da parte práctica. Do mesmo xeito, os que tiveran superada a parte teórica conservarán a nota, realizando únicamente a parte práctica. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía: Se recomiendan preferentemente , - Mercader Urgina, J.R., De la Puebla Pinilla,A. Gomez Abelleira, F.J. (). Lecciones de Derecho del Trabajo. Ed. Tirant Lo Blanch/ Disponible en biblioteca on line ERLAC y udc ( Biblioteca virtual Tirant) - García Perrote-Escartin, I. (). Manual de Dererecho del trabajo. Ed. Tirant Lo Blanch/ Disponible en biblioteca virtual ERLAC y de la UDC ( Biblioteca virtual Tirant) - García Ortega , J.y VVAA - Derecho del Trabajo 7ª Edición 2019 Ed. Tirant Lo Blanch/ Disponible en biblioteca virtual ERLAC y de la UDC ( Biblioteca virtual Tirant)
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes