Teaching GuideTerm
University College of Physiotherapy
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Fisioterapia
 Subjects
  LEGISLATION AND HEALTH MANAGEMENT
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Objective test A14 A18 B1 B5 A Proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construír con un só tipo dalgunha destas preguntas.
Avaliarase o coñecemento acadado polo estudiantes ao finalizar as actividades formativas propostas. A puntuación será proporcional ao número de respostas correctas e ao número de erros cometidos.
70
Supervised projects A13 A14 A17 A19 B1 B2 B4 C5 C9 Valoraránse os contidos dos traballos tutelados realizados polos estudantes. 10
Laboratory practice A10 A13 A17 A18 A19 B1 B3 B5 C4 Valorarase cun 10% a asistencia, puntualidade, actitude, participación razoada e axuda e colaboración cos compañeiros durante estas sesións. 10
Guest lecture / keynote speech A13 A14 A17 B2 B3 C5 C8 Os contidos tratados nestas sesións serán obxecto de avaliación mediante o exame final e por tanto aparecen computados nesta guía dentro da proba obxectiva.
Con todo, valorarase tamén cun 10% a asistencia, puntualidade, actitude, participación razoada e axuda aos compañeiros durante estas sesións.
10
 
Assessment comments
<p>Será preciso para poder superar a materia, que o estudante faga entrega dos traballos tutelados programados polo profesor. Para superar a materia e promediar a puntuación obtida na avaliación continuada, será necesario acadar polo menos unha puntuación de 5 sobre 10 puntos na proba obxectiva.</p><p>As porcentaxes asignadas a cada metodoloxía poden sufrir pequenas modificacións dun curso a outro en función das necesidades da materia; non obstante o valor do exame nunca será inferior ao 70% da nota final e o valor da avaliación continuada nunca será superior ao 30%.</p>
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes