Guía DocenteCurso
Escola Universitaria de Enfermaría (C)
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Enfermaría
 Asignaturas
  Fundamentos de Enfermaría
   Contidos
Temas Subtemas
UNIDADE DIDÁCTICA I.-HISTORIA DA ENFERMERÍA
TEMA 1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DOS COIDADOS DE ENFERMERÍA 1.1 Os coidados aos enfermos a través dos tempos.
1.2 Factores condicionantes.
1.1 Os coidados aos enfermos a través dos tempos.
1.2 Factores condicionantes.
1.2.1 Evolución dos conceptos de saúde e enfermidade.
1.2.2 Comportamento social ante os enfermos e a enfermidade.
1.2.3 Consideración social das mulleres a través da historia.
1.2.4 Evolución do coñecemento
TEMA 2. EL ORIGEN DE LOS CUIDADOS 2.1 Cuidado de los enfermos en los pueblos primitivos. Cuidados de supervivencia.
2.2 El papel de la mujer en los cuidados.
TEMA 3. AS CIVILIZACIÓNS ANTIGAS 3.1 Egipto, Chinesa e India
3.2 O Mundo Mediterráneo: Grecia e Roma
3.2.1 Características xerais da época.
3.2.2 O xuramento hipocrático.
TEMA 4. A IDADE MEDIA 4.1 Perspectiva histórica.
4.2 Os monasterios e hospitais
4.3 A atención dos enfermos.
4.4 A influencia das cruzadas
4.5 Os hospitais e tipo de coidados na Coruña
TEMA 6. O MUNDO CONTEMPORÁNEO 6.1 Os avances da ciencia.
6.2 O nacemento da Enfermaría profesional:
6.2.1 Diaconisas de Kaisserswert.
6.2.2 Florence Nightingale. A súa vida e a súa obra. Repercusiones da súa obra.
6.3 Os hospitais e tipo de coidados na Coruña
TEMA 7. A CRUZ VERMELLA INTERNACIONAL 7.1 Fundación, funcións e ámbito de actuación.
TEMA 8. DESENVOLVEMENTO HISTÓRICO DA ENFERMERÍA EN ESPAÑA
8.1 Século XIX. Os coidados: unha nova perspectiva para Enfermaría.
8.2 Enfermaría. Consideración social.
8.3 Practicantes.
8.4 Matronas.
8.5 Fundación da primeira escola de enfermeiras.
8.6 Expedición Balmis
8.7 Hospitais e tipos de coidados
TEMA 9. A ENFERMERÍA DO PRESENTE 9.1 Século XX. Desenvolvemento da profesión.
9.2 Primeiros ordenamientos legais.
9.3 Situación da Enfermaría nas primeiras décadas.
9.4 Colexios profesionais.
9.5 Reorganización da Enfermaría: Axudantes Técnicos Sanitarios (A.T.S.)
9.6 Especialidades.
9.7 Proceso de integración das Escolas de .A.T.S. na Universidade.
9.8 Lei de Reforma Universitaria (L.R.U). Profesorado.
9.9 Reforma dos Plans de Estudos.
9.10 Lei Orgánica Universitaria (L.O.U)
9.11 Proceso de Bolonia
9.12 Organismos relacionados coa Enfermería
UNIDADE DIDÁCTICA II. ENFERMERIA PROFESIONAL.MODELOS E TEORIAS DE ENFERMERIA
TEMA 1. A ENFERMERÍA PROFESIONAL.FUNCIÓN DIFERENZADA DA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA 1.1 Concepto e características de profesión
1.2 Concepto de enfermaría. A enfermería como profesión
1.2 Campo de actuación.
1.3 Supostos básicos da profesión de enfermaría.
1.4 Funcións de enfermería:
1.5 O equipo de saúde: a enfermeira como membro do equipo de saúde.
TEMA 2. MARCO CONCEPTUAL DA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA.MODELOS DE COIDADOS EN ENFERMERÍA 2.1 O concepto de marco conceptual dunha profesión.
2.2 A necesidade de establecer un marco conceptual
2.3 Elementos que compoñen o marco conceptual.
2.4 Concepto de Modelo. Elementos dun modelo.
2.5 Necesidade de adoptar un modelo na práctica.
2.6 Criterios de clasificación dos modelos. Tendencias.
TEMA 3. TENDENCIA NATURALISTA 3.1 Florence Nightingale.
3.2 Fundamentos do modelo.
3.3 Significado do modelo para a enfermería.
TEMA 4. TENDENCIA DE SUPLENCIA/AXUDA 4.1 O modelo de coidados de Virginia Henderson.
4.1.1 Aas necesidades humanas y a súa relación coa enfermería.
4.1.2 Función da enfermería nestes modelos.
TEMA 5.TENDENCIA DE INTERRELACIÓN 5.1 O modelo de Hildegarde Peplau.
5.2 O modelo de Callista Rey.
5.3 O modelo de Martha Rogers.
TEMA 6. TEORÍAS DE ENFERMERÍA 6.1 Modelo de promoción da saúde. Nola J. Pender
6.2 Teoría da diversidade e da universalidade dos coidados culturais. Madeleine Leininger
6.3 Teoría do desenrolo human. R. Rizzo Parse
UNIDADE DIDÁCTICA III.-METODOLOXÍA CIENTÍFICA E A SÚA APLICACIÓN EN ENFERMERÍA. O PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA
TEMA 1. A APLICACIÓN DO MÉTODO CIENTÍFICO EN ENFERMERÍA: O PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 1.1 O Proceso de Atención de Enfermería: orixe e historia.
1.2 O Proceso como método de solución de problemas.
1.3 Etapas do proceso de Enfermería.
TEMA 2. PRIMEIRA ETAPA DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA: A VALORACIÓN 2.1 A recolleita e selección de datos. Métodos para a recolleita. Fontes que aportan datos.
2.2 A recolleita de datos a través da entrevista. A entrevista como forma de comunicación e como medio de obtención de datos.
2.3 A recolleita de datos a través da observación.
2.3.1Concepto e fins da observación.
2.4. Valoración segundo ou modelo de V. Henderson
2.5. Valoración segundo vos patróns funcionales de M. Gordon
TEMA 3. SEGUNDA ETAPA DO PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS: O DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA. 3.1 Análise dos datos recolleitos.
3.2 Diagnóstico de Enfermería. Concepto. Evolución histórica.
3.3 Sistemas de clasificación dos Diagnósticos de Enfermería
3.3.1 Taxonomía diagnóstica.
3.4 Compoñentes do Diagnóstico de Enfermería: título, definición, características definitorias e factores relacionados.
3.5 Clasificación dos Diagnósticos de Enfermería: reais, potenciais e posibles.
3.6 Formulación correcta do Diagnóstico de Enfermería.
3.7 Problemas Interdependientes. Concepto. Diferenzas entre Diagnóstico de Enfermería e Problema interdependiente
TEMA 4. TERCEIRA ETAPA DO PROCESO DE ENFERMERÍA: A PLANIFICACIÓN DOS COIDADOS. 4.1 Concepto e finalidade.
4.2 Selección de prioridades.
4.3 Establecemento de obxectivos.
4.3.1 Clasificación dos Resultados de Enfermería:NOC
4.4 Determinación de actividades.
4.2.1Clasificación das Intervencions de Enfermería:NIC
TEMA 5. CUARTA ETAPA DO PROCESO DE ENFERMERÍA: A EJECUCIÓN DO PLAN DE COIDADOS. 5.1 A ejecución do planificado. Persoas que interveñen na ejecución do Plan de Coidados.
5.2 Formas de intervención da enfermeira no Plan de Coidados
TEMA 6. QUINTA ETAPA DO PROCESO DE ENFERMERÍA: A AVALIACIÓN 6.1 Concepto de avaliación no Proceso de Enfermería.
6.2 Elementos e aspectos da avaliación.
6.3 Instrumentos de avaliación. Formas de avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA IV. COIDADOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA
TEMA 1. COIDADOS BÁSICOS PARA A ATENCIÓN DAS NECESIDADES FUNDAMENTÁIS DE SER HUMANO ADAPTADOS AO MODELO DE VIRGINIA HENDERSON. 1.1. Introdución
1.2. Necesidade de osixenación
1.3. Necesidade de nutrición e de hidratación
1.4 Necesidade de eliminación
1.5. Necesidade de moverse e de manter unha boa postura
1.6. Necesidade de descanso e soño
1.7. Necesidade de usar pezas de vestir adecuadas
1.8. Necesidade de termorregulación-
1.9. Necesidade de hixiene e proteción dá pel
1.10. Necesidade de evitar vos perigos
1.11. Necesidade de comunicarse
1.12. Necesidade de vivir segundo as súas crenzas e valores
1.13. Necesidade de traballar e de realizarse
1.14. Necesidade de participar en actividades recreativas
9.15. Necesidade de aprendizaxe
TEMA 2. COIDADOS BÁSICOS PARA A ATENCIÓN DAS NECESIDADES FUNDAMENTÁIS DE SER HUMANO ADAPTADOS AOS PATRÓNS FUCIONAIS DE SAÚDE DE MARGORY GORDON. 2.1. Introdución
2.2. Percepción da saúde- mantemento da saúde
2.3. Nutricional - metabólico
2.4. Eliminación
2.5. Actividade- exercicio
2.6. Sono- descanso
2.7. Cognitivo-perceptual
2.8. Autopercepción- autoconcepto
2.9. Rol- relacións
2.10. Sexualidade- reprodución
2.11. Adaptación- tolerancia ao estrés
2.12. Valores- crenzas
TEMA 3.COIDADOS BÁSICOS NUN ENTORNO MULTICULTURAL 3.1. Saúde e infermedade
3.2. Modelos de saúde
3.3. Enfermaria transcultural
3.4. Competencia cultural
3.5. Valoración cultural
3.6 Aproximación ao paciente inmigrante
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes