Guía DocenteCurso
Escola Universitaria de Enfermaría (C)
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Enfermaría
 Asignaturas
  Fundamentos de Enfermaría
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Lecturas A21 A22 B6 B7 B8 B16 B20 B21 B23 B24 C7 C10 C11 C12 A avaliación das lecturas farase tendo en conta a exposición oral e a capacidade de síntese e de relación de conceptos.

Entrega dun traballo individual de lectura, de carácter obligatorio

O profesor especificará previamente a data de entrega
15
Presentación oral A21 A22 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B18 B22 C4 C6 C7 C8 C11 C12 Presentación na aula dos traballos tutelados, saídas de campo e das lecturas.

Valorarase:

A nivel individual: Claridade e capacidade de síntese na presentación oral

A nivel grupal: Claridade, orixinalidade e capacidade de síntese tanto na presentación oral como no uso de recursos. Tamén se valorará a adaptación ao tempo, segundo indicacións da profesora
5
Traballos tutelados A21 A22 A24 B16 B18 B19 B20 B21 B24 C3 C10 C12 Entrega e defensa de traballos de carácter obligatorio que se desenvolve mediante traballo conxunto dun grupo de estudanes

Entrega dous traballos individuais de carácter obligatorio

O profesor especificará previamente a data de entrega

Valorarase: Claridade, originalidad e capacidade de síntese.
20
Estudo de casos A22 A23 A24 A25 A37 B1 B2 B3 B4 B6 B8 B11 B12 B13 B16 C3 C6 Na avaliación valorarase a capacidade do alumno para aplicar do pensamento crítico enfermeiro para valorar, seguindo o modelo de V. Henderson e os Patróns Funcionales de M. Gordon, e identificar os problemas ou necesidades da persoa, familia e/ou comunidade 10
Proba mixta A21 A23 A24 B2 B3 B8 B9 A proba constará de preguntas curtas e tipo test, relacionadas con contidos teóricos, lecturas, estudio de casos e traballos tutelados. Resolución dun caso ante un problema de saúde-enfermidade utilizando o proceso de atención de enfermería

Puntuará sobre un mínimo de 0 e un máximo de 10. A puntuación mínima para superar a proba será de 5.

Para alcanzar a cualificación de 5 é imprescindible contestar correctamente ao 75% das cuestións e obter unha cualificación de 5 no caso
50
 
Observacións avaliación


A
asistencia ás clases de pequenos grupos é obligatoria. Cada falta
de asistencia será penalizada con 0,25 puntos ata un total de 2
puntos ou oito faltas. A partir de oito faltas de asistencia a
asignatura estará suspensa.


Toda
 aquela materia que se  traballa no aula é materia de
exame. 


Para
 aprobar a asignatura é necesario ter aprobados todos os
bloques da mesma.


A
proba mixta constará dun un caso clínico (parte práctica),
dun examen tipo test e  de unha pregunta curta relacionada cos
contidos teóricos, lecturas e traballos tutelados durante o curso
(parte teórica). Na proba mixta cómpre ter aprobados os dous
bloques: o teórico (50%) e o práctico (50%). A nota será a media
de ambos unha vez aprobados ditos bloques. Para aprobar a parte tipo
test, é necesario responder correctamente ao 75% das respostas.


As notas das probas superadas na primeira oportunidade conservaranse para a
segunda oportunidadeCalquera tentativa de copia nun exame
ou traballo supón un suspenso (0) na asignatura.

A
nota
final poderá oscilar 0,50 puntos positivamente ou negativamente
segundo sexa a actitude da alumna-o, en clase, ao longo do curs
o


Alumnos
asistentes ás clases de grupo
: Aos alumnos que teñan suspensa
algún dos apartados da signatura, gardaráselles a nota das partes
aprobadas ata a 2º oportunidade. Unha vez aprobados todos os
apartados aplicarase o cómputo correspondente. 

Segunda
oportunidade: 


Alumnos
non asistentes ás clases de grupo
: A avaliación correspondente
aos traballos tutelados, estudo de casos e presentacións orais,
debido ao tipo de actividade que se realiza, non se considera
actividad recuperable. Os estudantes só poderán empregar a segunda
oportunidade para recuperar as demais actividades. Nesta segunda
oportunidade, a nota final será do 75% da materia.Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes