Guía DocenteCurso
Facultade de Enfermaría e Podoloxía
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Enfermaría
 Asignaturas
  Bases para a interpretación do coñecemento científico
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Aprendizaxe colaborativa A18 A19 A20 B1 B3 B8 B11 B21 C6 C7 C8 C11
Consiste en realizar en grupos de 5 estudantes unha proposta de investigación.
Na parte da Prof SEOANE tratarase dunha proposta de investigación cuantitativa e terá unha puntuación de 1 punto sobre 10 na parte evaluada (nota máxima final da materia 0.7 puntos).

Na parte da Prof MOVILLA tratarase dunha proposta de investigación cualitativa e terá unha puntuación de 2.5 puntos sobre 10 na parte evaluada (nota final da máxima materia 0.75 puntos).
0
Solución de problemas A19 A20 B8 C7 C11 C13 Esta actividade corresponde á parte da materia impartida pola Prof. Dra. Teresa Seoane (4 ECTS). Se realizarán probas de coñecemento e boletíns de exercicios prácticos que deben resolver de xeito individual mediante a aplicación dos coñecementos traballados, valorándose con 4 puntos sobre 10 (nota máxima final da materia= 2,8 puntos)

- A entrega da totalidade dos traballos propostos
- A adecuación das respostas proporcionadas
- A presentación e a claridade na descripción dos resultados
- A utilización das ferramentas informáticas e os recursos web axeitados para a resolución do problema
No caso de detectar traballos ou respostas as preguntas coincidentes doutros ou coincidentes entre eles non se puntuarán.

0
Proba mixta A18 A19 A20 B3 B8 B11 C6 C11 1.- Na parte correspondente á materia (4 ECTS) impartida pola Prof. Dra. Teresa Seoane realizarase unha proba escrita que se valorará con 5 puntos sobe 10 (nota final máxima da materia 3.5 puntos) que combinará preguntas de resposta múltiple y/o resposta breve y/o resolución de exercicios de analise estatística de datos e interpretación de resultados, sobre os contidos desenvolvidos na materia

2.- Na parte correspondente á materia (2 ECTS) impartida pola Prof. Dra María Jesús Movilla realizarase unha proba final que terá unha puntuación máxima de 3 puntos sobre 10 puntos (nota final máxima da materia 0,9 puntos)
0
Traballos tutelados A18 B3 B8 C13 Esta actividades corresponde a materia impartida pola Prof. Dra María Jesús Movilla.
Avaliánse con un total de 4.5 puntos sobre 10 puntos en esta parte da materia (nota máxima final da materia=1.35 puntos)
0
 
Observacións avaliación
NOTA IMPORTANTE.A materia Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico é impartida por 3 profesoras. A Prof Dra Teresa Seoane Pillado e a Prof Dra Sonia Pértega Pillado(4 ECTS) e a Prof Dra María Jesús Movilla Fernández (2 ECTS). 

Para superar a materia é necesario haber superado cada unha das partes individualmente. 
No caso de que non se supere unha das duas partes na 1ª oportunidade a nota que lle figurará será de 4,e para a 2ª oportunidade manterase aprobada a parte que se teña superada na 1ª oportunidade dentro da mesma convocatoria.
 

A nota final calculase según o peso en créditos ECTS de cada unha das partes, 70% materia impartida pola Prof. Dra Teresa Seoane Pillado-Prof Dra Sonia Pértega Díaz e 30% materia impartida pola Prof. Dra María Jesús Movilla Fernández.  

MATRICULA PARCIAL.
Os/As estudantes poderán solicitar DISPENSA ACADEMICA.

Os/as estudantes de matricula parcial deberán poñerse en contacto cas profesoras ó inicio do curso. 
Prof. Seoane: Deberán entregar os boletins de exercicios e facer as probas de avaliacion continua no tempo e forma que se lles solicite para ser avaliados/as. Ademais de realizar a proba mixta correspondente a esta parte da materia.
Prof. Movilla: Realizar o mesmo proceso de avaliación que o descrito para a PRIMEIRA OPORTUNIDADE 

SEGUNDA OPORTUNIDADE E OUTRAS. 

Prof Seoane: Deberán entregar os boletins de exercicios e  facer as probas de avaliacion continua no tempo e forma que se lles solicite para ser avaliados/as. Ademais de realizar a proba mixta correspondente a esta parte da materia
Prof. Movilla: A avaliación consistirá en unha proba obxectiva sendo necesario acadar 5 puntos para superar a materia.

OPORTUNIDADE ADIANTADA. 

Prof Seoane: Deberán entregar os boletins de exercicios e  facer as probas de avaliacion continua no tempo e forma que se lles solicite para ser avaliados/as. Ademais de realizar a proba mixta correspondente a esta parte da materia  
Prof. Movilla: A avaliación consistirá en unha proba obxectiva sendo necesario acadar 5 puntos para superar a materia.

MATRICULA DE HONRA.

Outorgarase ás puntuacions máis elevadas superiores a 9 obtidas unha vez ponderadas e sumadas as dúas partes da materia.

NON PRESENTADO.

A calificación de Non Presentado corresponderá ó/á estudante que non fixera a proba mixta na parte da profesora Seoane e/ou que non realizara a proba mixta na parte da profesora Movilla.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes